Tjenester

Onboarding

Effektiv onboarding av privatpersoner og selskaper ved bruk av dokumenterte digitale prosesser. Som verdipapirforetak kjenner vi godt til utfordringene som ligger i onboarding av nye kunder. Ved å benytte Tracs sin onboarding får du:

 • Standardiserte prosesser for AML & KYC
 • White Labeled dokumenter
 • MiFID II compliant løsning
 • Skreddersøm av prosess
 • Kostnadseffektiv løsning

Vi hjelper deg med å levere praktiske, enkle og automatiserte løsninger for digital onboarding som er i samsvar med regelverket.

Onboarding

Effektiv onboarding av privatpersoner og selskaper ved bruk av dokumenterte digitale prosesser.

Depot

Tracs leverer et bredt spektrum av depottjenester – skreddersydd for deg.

Depot

Tracs har lang erfaring med drift av nominee-depot og alle prosesser som følger med dette. Vi har også alle nødvendige konsesjoner for å kunne tilby oppbevaring av verdipapirer for forvaltere, Wealth Managers og ulike typer investorer. Tracs tilbyr et bredt spekter av verdipapirtjenester. Vi utfører hele den operasjonelle prosessen for ulike typer aktører innen Wealth-, Fund- og Asset Management. Vi utfører også verdipapirprosesser og øvrig administrasjon på vegne av våre klienter. Tracs kan være underleverandør av verdipapirtjenester uten at dette innebærer noe endring i forhold til eierskap til sluttkunde.

Vi kan også skreddersy tjenestene ved å utføre deler av oppgjørs- og rapporteringsprosessen.

Ved føring av depotregister benytter Tracs effektive og etablerte prosesser for blant annet:

 • Andelshaverregister
 • Avstemming
 • Kontoføring investor VPS
 • Kontoføring Corporate Actions
 • Kostnadsrapportering og effektiv beregning og belastning av porteføljehonorar på angitte produkter
 • Modellporteføljer ved bruk av et effektivt rebalanseringsverktøy
 • Beregning av returprovisjon i tråd med MiFID II
 • Nominee-depot tilknyttet klientkonto
 • Kontoføring av Individuell Pensjonssparing/Aksjesparekonto
 • Utarbeidelse av tallgrunnlag for offentlig rapportering i henhold til lovkrav
 • Skatterapportering til myndighetene og investor
 • Oppbevaring av alle typer verdipapirer

Med Tracs som leverandør har du muligheten til å opptre som forvalter (nominee) på vegne av dine kunder. Du kan dermed gi dine kunder et stort utvalg og optimal valgfrihet innen både norske og utenlandske verdipapirer.

Trading & settlement

Digitalisert handel i verdipapirer via flere fondsplattformer, fondsforvaltere og banker.

Ved å benytte Tracs som leverandør av depot får du tilgang til:

 • En profesjonell handelsløsning for verdipapirer integrert med nordiske betalingsløsninger
 • Et pålitelig porteføljehåndterings- og rapporteringssystem
 • Driftssikre systemløsninger levert av store og etablerte leverandører
 • En plattform som gir deg mulighet til digitalisert handel mot ulike fondsplattformer, fondsforvaltere og banker
 • Skalerbare og kostnadseffektive løsninger
 • Åpne og lett programmerbare API’er for integrasjon med egne systemløsninger
 • Daglig rapportering

Tracs sine løsninger er utviklet for profesjonelle kunder. Vi leverer tjenester av høy kvalitet, bidrar til reduserte kostnader og gir deg muligheten til å fokusere fullt og helt på din kjernevirksomhet.

Trading & settlement

Digitalisert handel i verdipapirer via flere fondsplattformer, fondsforvaltere og banker.

Fond

Mulighet for digital fondshandel i over 65.000 fond via fondsplattformer eller direkte hos forvalter

Fond

Mulighet for digital fondshandel i over 65.000 fond via fondsplattformer eller direkte hos forvalter

Tracs tilbyr digital handelsplattform for fond og ETF’er som inkluderer:

 • Kostnadseffektiv handel av fond og ETF’er via internasjonale fondsplattformer eller direkte hos forvalter
 • Nominee-depot
 • Rapportering via kundetilpasset portal som også kan inkludere beholdninger fra eksterne depot
 • Administrasjon, rapportering og utbetaling av returprovisjon
 • Fund Selection Tool
 • Tilpassede faktaark
 • Ex-Post rapportering
 • Skatterapportering til myndighetene

Med Tracs som leverandør har du muligheten til å opptre som forvalter (nominee) på vegne av dine kunder. Du kan dermed gi dine kunder et stort utvalg og optimal valgfrihet innen både norske og utenlandske verdipapirer.

Portal

Kundetilpasset portal med pålogging via bank-ID

Ved å benytte Tracs sin portal får du:

 • Pålogging via Bank-ID
 • Rapporteringsløsning med selskapets egen logo og identitet
 • Mulighet for rapportering av beholdninger fra eksterne depot
 • Oversiktlige rapporter over investors beholdninger og transaksjoner
 • Digital signering av dokumenter med bank-ID
 • Enkel implementering
 • Mulighet for integrasjon mot eget CRM-system via vårt API

Gir kundene dine enkel tilgang til rapporter, dokumenter og annen relevant informasjon på en profesjonell og skreddersydd portal med ditt selskaps logo og farger. Portalen gir også mulighet for kundeansvarlig til å dele informasjon og dokumenter med kundene. Ved å kunne rapportere eksterne beholdninger oppnås en unik oversikt på kundens samlede portefølje.

Portal

‍Kundetilpasset portal med pålogging via bank-ID

Compliance

Som verdipapirforetak har vi både erfaring og spesialkompetanse til å være en sparringspartner på de fleste verdipapirområdene

Compliance

Som verdipapirforetak har vi både erfaring og spesialkompetanse til å være en sparringspartner på de fleste verdipapirområdene

 • En sparringspartner som hjelper deg med å holde tritt med regelverk og rapporteringsstandard i finanssektoren
 • Støtte til å drive din virksomhet slik det kreves etter gjeldende lovverk
 • Tilgang til transaksjonsovervåkning og vask mot sanksjonslister
 • Tilgang til hendelse- og avvikssystem
 • Bistand til utarbeidelse av avtaler, instrukser, rutiner og blanketter
 • AML, KYC, FATCA, CRS

Med Tracs som leverandør har du muligheten til å opptre som forvalter (nominee) på vegne av dine kunder. Du kan dermed gi dine kunder et stort utvalg og optimal valgfrihet innen både norske og utenlandske verdipapirer.

Regnskapstjenester og myndighetsrapportering for verdipapirforetak

Trac Accounting er et autorisert regnskapsbyrå som har spesialisert seg på regnskapstjenester til aktører innenfor finanssektoren. Selskapet tilbyr regnskapstjenester, rådgivning og myndighetsrapportering til investeringsrådgivere, fondsforvaltere, AIF’er og øvrige typer verdipapirforetak.

Trac Accounting har bred erfaring og spesialkompetanse til å være leverandør av alle typer regnskapstjenester og en sparringspartner innenfor de fleste regnskapsmessige problemstillinger og offentlige rapporteringer.

 • Nettbaserte løsninger
 • Offentlig rapportering, herunder rapportering til Finanstilsynet
 • En sparringspartner som hjelper deg med å holde tritt med regelverk og rapporteringsstandard i finanssektoren
 • Støtte til å drive din virksomhet slik det kreves etter gjeldende lovverk
Portal

Trac Accounting er et autorisert regnskapsbyrå som har spesialisert seg på regnskapstjenester til aktører innenfor finanssektoren.