Om oss

Tracs er et verdipapirforetak som tilbyr verdipapirtjenester og systemløsninger til finanssektoren i Norden. Selskapets hovedfokus er å kunne tilby kostnadseffektive verdipapirtjenester for våre klienter i et marked som preges av økende marginpress.

Selskapets hovedeier er Glastad Holding via Njord Group. Glastad-konsernet har sine røtter i shipping og deretter teknologi. I dag er virksomheten fordelt på eiendom, finans, marin virksomhet og shipping. Glastad Holding har til hensikt å utøve aktivt og langsiktig eierskap.

Tracs er lokalisert i Stavanger og ble etablert i 2015. Senere samme år mottok selskapet alle sine nødvendige konsesjoner. Første driftsår var 2016. I begynnelsen leverte selskapet i all hovedsak tjenester som handel, oppgjør, oppbevaring og rapportering for investeringsrådgivningsselskaper. Etter dette er også tjenester som andelshaverregister, compliance-rådgivning og spesialrapportering lansert som standardiserte produkter og tjenester. Kunder av selskapet i dag er fondsforvaltere, investeringsrådgivningsselskaper og family offices. I søsterselskapet, Tracs Technology, utvikles det applikasjoner som lett kan integreres i eksisterende systemoppsett.

Om oss

Tracs er lokalisert i Stavanger og ble etablert i 2015.