Historie

Trac Services AS (Trading, Reporting and Custodian Services) ble etablert sent i 2014. Selskapet ble kapitalisert av Glastad Holding AS, et familieeid investeringsselskap med røtter som kan spores tilbake til shipping industrien tidlig på 1800-tallet.

Glastad Holding har i dag tre datterselskaper: Glastad Farsund - Eiendom, Mosvolds Rederi - Shipping og Glastad Invest - Private Equity og børsnoterte investeringer, hvor Trac Services er plassert. Glastad Holding har til hensikt å utøve aktivt og langsiktig eierskap.

Året etter søkte Tracs om nødvendige lisenser og begynte å markedsføre selskapets tjenester i Norge og Sverige.
I mai 2016 overtok Trac Services tidligere Agasti Capital Markets. Denne porteføljen inneholder fortsatt mer enn 15.000 individuelle porteføljer med en AuM på MEUR 200 (01.04.18).
Idag leverer Tracs lønnsomme verdipapirtjenester innen handel, rapportering og oppbevaring til finansielle aktører i både Norge og Sverige. Tracs tilbyr ikke investeringsråd til noen av sine porteføljeinnehavere

Historie

Trac Services AS (Trading, Reporting and Custodian Services) ble etablert sent i 2014.